Hem  
 
 

Chue Style Feng Shui

Chue Style Feng Shui har utvecklats genom flera tusen år. Metoderna som används inom Chue style kan man spåra bakåt i tiden från mästare till mästare. De bygger på iakttagelser och observationer från naturens funktion och vad som händer när människan omformar den, tex när man bygger samhällen och gör andra ingrepp i naturen.  
 
Chue Style omfattar många olika metoder som konsulten använder i sitt arbete, för att kunna analysera miljöer både inomhus och utomhus. 
 
Idag förvaltas Chue Style Feng Shui av Grand Master Chan Kun Wah, som ägnat hela sitt liv åt att studera denna djupa kunskap. Han fick i uppdrag av sin läromästare, Grand Master Chue Yen, att lära ut dessa autentiska metoderna till oss elever här i väst.  
 
Varje miljö har sina unika grundförutsättningar avseende på form, läge och kompassriktning. Dessutom har den sina speciella kvaliteter utifrån dess nuvarande situation och plats i tiden. En konsult utbildad i Chue Style Feng Shui studerar miljön både utifrån ett tids- och ett rumsperspektiv.  
 
Chue Style gör det osynliga synligt och sätter ord på det du kanske redan känner men inte vet vad det är. 
 
Ett utav konsultens viktigaste redskap är den kinesiska kompassen, Lo Pan. Den används för att identifiera byggnadens eller markområdets särskilda förutsättningar. Alla miljöer har både bra och mindre bra egenskaper. Därför är det viktigt att ta reda på i vilka delar av byggnaden de bra egenskaperna finns för att kunna stärka dem och var de mindre bra finns för att kunna förbättra dem. Exempel på metoder som används är Yuen Hom, även kallad den kejserliga stilen, Ba Chop, Sam Hap m.fl. 
 
Med hjälp utav en utbildad Chue stylekonsult kan du få hjälp av Chue Styles metoder. Du har kanske ett specifikt problem som rör hälsa, familj eller arbete.

Ditt företag kanske behöver få en skjuts i rätt riktning för att öka kundflöde, omsättning eller minska sjukskrivningar.

När du ska renovera, måla, bygga om eller till, får du professionell rådgivning relaterad till dina önskemål, behov och budget från våra Chue stylekonsulter.

 
 
   
 
chue style feng shui Referenser faq länkar Hem